مقالات
نگهداری GRE Tunnel با keep-alive

نگهداری GRE Tunnel با keep-alive

در تونل GRE در صورتی که یکی از طرفین ارتباط تونل قطع شود، طرف مقابل قادر به تشخیص قطعی تونل و down کردن line protocol نیست و لذا ترافیک ها روی مسیر تونل ارسال می شود اما ترافیک تونل هیچگاه به مقصد نمی رسد. Down کردن line protocol، در صورتی که انتهای تونل در دسترس نیست، ضروری است تا مسیرهایی که اینترفیس خروجی آنها tunnel است از جدول مسیریابی پاک شده و مسیرهای جایگزین در جدول مسیریابی قرار گیرد.

جالب است بدانید که اینترفیس GRE Tunnel در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد UP می شود بدون آنکه حتی طرف مقابل اینترفیس Tunnel در دسترس باشد.

  • آدرس مبدا تونل معتبر و اینترفیس آن UP باشد
  • مسیری برای مقصد تونل در جدول مسیریابی وجود داشته باشد

 

بنابراین در شرایطی که طرف مقابل Tunnel دیده نمی شود و ارتباط Tunnel قطع است، line protocol اینترفیس تونل down نمی شود و مسیرهای غلط از جدول مسیریابی حذف نخواهند شد و مسیریابی ترافیک با مشکل مواجه خواهد شد حتی اگر مسیر جایگزین وجود داشته باشد.

برای نظر دادن ابتدا باید وارد شوید. برای ورود اینجا کلیک کنید.