مقالات آموزشی

مقالات
NTP  در ماکروسافت

NTP در ماکروسافت

  Network Time Protocol   استفاده از یک منبع زمانی معتبر برای خیلی از سازمان ها و نهادها یک امر مهم است.اکثر سیستم عامل ُهای مدرن ا ...