تقویم آموزشی

درباره ما

دوره جامع

# نام دوره تاریخ شروع نوع دوره مدت زمان روزهای هفته و ساعت شهریه
1 CCNP Collaboration & Isable 28 خرداد 1403 عادی 50 ساعت دو شنبه ها ساعت 16-20 7,500,000 تومان ثبت نام
2 پکیج تربیت کارشناس شبکه سطح 1 25 ارديبهشت 1403 عادی 4-5 ماه سه شنبه ها(ساعت 16-20) 9,100,000 تومان ثبت نام
3 دوره جامع تربیت کارشناس شبکه سطح 2 23 خرداد 1403 عادی 4 ماه و نیم چهارشنبه ها 9,100,000 تومان ثبت نام

دوره Cisco

# نام دوره تاریخ شروع نوع دوره مدت زمان روزهای هفته و ساعت شهریه
1 CCNA Enterprise 28 خرداد 1400 عادی 50ساعت جمعه ها (ساعت 9 الی 13) 1,000,000 تومان ثبت نام