تقویم آموزشی

درباره ما

دوره جامع

# نام دوره تاریخ شروع نوع دوره مدت زمان روزهای هفته و ساعت شهریه
1 پکیج تخصصی (300-410)CCNP Enterprise ENCOR(350-401) & ENARSI 27 خرداد 1400 عادی 100 ساعت پنجشنبه ها17 الی 21 حضوری و آنلاین 3,600,000 تومان ثبت نام
2 CCNP Collaboration & Isable 22 شهريور 1402 عادی 50 ساعت چهار شنبه ها ساعت 16-20 6,800,000 تومان ثبت نام
3 پکیج تخصصی تربیت کارشناس خبره شبکه 3 دى 1402 عادی شناور 20 الی 24 هفته یک شنبه ها(ساعت 16-20) 7,800,000 تومان ثبت نام

دوره Cisco

# نام دوره تاریخ شروع نوع دوره مدت زمان روزهای هفته و ساعت شهریه
1 CCNA Security 21 شهريور 1400 عادی 40 ساعت یک شنبه ها 16-20 1,400,000 تومان ثبت نام
2 CCNA Enterprise 28 خرداد 1400 عادی 50ساعت جمعه ها (ساعت 9 الی 13) 1,000,000 تومان ثبت نام