مقالات
خلاصه ای از مهمترین مطالب NAT

خلاصه ای از مهمترین مطالب NAT

هدف از این یادآوری ، رسیدن به Cheat Sheets یا  (خلاصه دستورات)، خلاصه ای از مجموعه دستورات کاربردی می باشد که برای یادآوری سریع دستورات مهم استفاده میشود.

یک مدیر شبکه با توجه به مجموعه زیاد اطلاعات مورد نیازش، ضروریست مجموعه ای از این دستورات را همیشه در دسترس خود داشته باشد تا در مواقع ضروری به آنها رجوع کند.

برای نظر دادن ابتدا باید وارد شوید. برای ورود اینجا کلیک کنید.