مقالات آموزشی

مقالات
جزوه فارسی CEHV8 بخش دهم

جزوه فارسی CEHV8 بخش دهم

خیلی از کسانی که قصد ورود به حرفه امنیت داده ها را دارند این طرز تفکر را دارند که برای هکر شدن و یادگیری هنرهای سیاه هک یادگیری یک نرم افزار یا ابزار ...

CCNA Cloud CLDFND 210-451

CCNA Cloud CLDFND 210-451

امروزه بسیاری از شرکتها از سیستم cloud برای کمک به  انعطاف پذیری و ارائه نتایج بهتر در کسب و کاری که در پیش رو دارند استفاده میکنند. تخمین زده ...

جزوه فارسی CEHV8 بخش نهم

جزوه فارسی CEHV8 بخش نهم

خیلی از کسانی که قصد ورود به حرفه امنیت داده ها را دارند این طرز تفکر را دارند که برای هکر شدن و یادگیری هنرهای سیاه هک یادگیری یک نرم افزار یا ابزار ...

Certified Wireless Network Administrator

Certified Wireless Network Administrator

کتاب خود آموزCWNA  ، به عنوانمبانی شبکه هاي بی سیم ارائه می شود ،مباحث اساسی این گونه شبکه ها موردبررسی قرار می گیرد و داوطلبان با مفاهیم مر ...

جزوه فارسی CEHV8 بخش هشتم

جزوه فارسی CEHV8 بخش هشتم

خیلی از کسانی که قصد ورود به حرفه امنیت داده ها را دارند این طرز تفکر را دارند که برای هکر شدن و یادگیری هنرهای سیاه هک یادگیری یک نرم افزار یا ابزار ...