ویدیوهای آموزشی

ویدیوها
آشنایی با سرویس DNS

آشنایی با سرویس DNS

سرویس (domain name system) DNS یکی از اصلی ترین بخش ها مورد نیاز موتور های جستجو در شبکه اینترنت می باشد.بدون وجود این سرویس دسترسی به وب سایت هایی ...