ویدیوهای آموزشی

ویدیوها
DHCP Server

DHCP Server

DHCP یک پروتکل Server/client است که به صورت اتوماتیک به Client ها IP و اطلاعاتی نظیر Subnet و Default Getaway و DNS را ارائه می دهد. در این ویدئو آ ...