ایجاد تغیر در سرفصل آزمونهای بین المللی سیسکو

اخبار
ایجاد تغیر در سرفصل آزمونهای بین المللی سیسکو

ایجاد تغیر در سرفصل آزمونهای بین المللی سیسکو

چندی پیش کمپانی سیسکو رسما اعلام کرد که تا February 24, 2020 سرفصل آزمونهای بین المللی این کمپانی بزرگ ،از جمله آزمون CCNA 200-125 تغیر خواهد کرد.
از جمله این تغیرات میتوان به  طراحی یک آزمون کلی در سطح Associare به جای آزمون های تکی در هر شاخه از این سطح،با عنوان (Cisco Certified Network Associate (200-301 که توسط کمپانی UVA برگزار میشود، یاد کرد.
سرفصل های کلی این آزمون به شرح زیر میباشد:
1.0 Network Fundamentals
2.0 Network Access
3.0 IP Connectivity
4.0 IP Services
5.0 Security Fundamentals
6.0 Automation and Programmability

مدت زمان این آزمون 120 دقیقه بوده که به صورت تستی به زبان انگلیسی  برگزار میشود.

متقاضیان شرکت در این آزمون باید تجربه یک یا چند سال تجربه در راه اندازی و مدیریت شبکه با راه حل های سیسکو، دانش IP Addressing و درک خوبی از اصول شبکه های کامپیوتری را داشته باشند.