پکیج تخصصی تربیت کارشناس خبره شبکه

دوره ها
image description
پکیج تخصصی تربیت کارشناس خبره شبکه
دوره تربیت کارشناس خبره شبکه دوره ای جامع مشتمل بر چند کورس تخصصی در زمینه مهندسی شبکه می باشد که بر اساس نیاز روز بازار کار شبکه های کامپیوتری طراحی شده است. با اینکه محتوای دوره شامل چند کورس ...

معرفی دوره

دوره تربیت کارشناس خبره شبکه

دوره ای جامع مشتمل بر چند کورس تخصصی در زمینه مهندسی شبکه می باشد که بر اساس نیاز روز بازار کار شبکه های کامپیوتری طراحی شده است.

با اینکه محتوای دوره شامل چند کورس تخصصی می باشد اما مهم ترین مزیت در نحوه بر گزاری این دوره یکپارچه بودن مطالب دوره می باشد. به این معنی که کل مطالب دوره توسط یک استاد و به صورت ترکیبی ارائه می شود.

علت برگزاری دوره به شکل ترکیبی ایجاد فضایی شبیه به بازار کار شبکه برای دانشجویان می باشد.

در واقع اساتید دوره با ترکیب سرفصل های  دوره سناریو هایی واقعی را برای دانشجویان طراحی می کنند و تجربه کار با این سناریو ها که عینا در بازار کار شبکه وجود دارند را در دانشجویان تقویت می نمایند.

روال ارائه دوره اساسا عملی و سناریو محور می باشد.  و پس از تدریس مطالب توسط مدرس دوره ،نوبت به دانشجویان می رسد تا با تجهیزات واقعی کار کرده و به صورت عملی با نحوه کار تجهیزات آشنا شوند.

یکی دیگر از نقاط  قوت دوره صرف هزینه و زمان کمتر می باشد ، چرا که با ترکیب کردن سر فصل های دوره بخش زیادی از سرفصل های تکراری مربوط به کورس های مختلف  دوره حذف می شود که این امر باعث می شود از نظر زمانی وقت کمتری برای ارائه مطالب دوره لازم باشد.

اهداف

افراد پس از گذراندن این دوره مهارت انجام کار در سمت شغلی مرتبط با دوره را داشته و با دانش کاربردی و کافی برای آینده ای مطمئن وارد بازار کار خواهند شد.

پیش نیاز

آشنایی ابتدایی با کامپیوتر

سرفصل ها

Network +

Microsoft (MCSA 2016)

VirtualizationVMware VCP

Cisco (CCNA Enterprise)

Mikrotik (MTCNA)

HP Server

Internet Accounting (Kerio Control)

 • CCNA Enterprise:

1. Building a Simple Network

 • Exploring the Functions of Networking
 • Understanding the Host-to-Host Communications Model
 • Introducing LANs
 • Operating Cisco IOS Software
 • Starting a Switch
 • Understanding Ethernet and Switch Operation
 • Troubleshooting Common Switch Media Issues

2. Establishing Internet Connectivity

 • Understanding the TCP/IP Internet Layer
 • Understanding IP Addressing and Subnets
 • Understanding the TCP/IP Transport Layer
 • Exploring the Functions of Routing
 • Configuring a Cisco Router
 • Exploring the Packet Delivery Process
 • Enabling Static Routing
 • Learning Basics of ACL
 • Enabling Internet Connectivity

3. Summary Challenge

 • Establish Internet Connectivity
 • Troubleshoot Internet Connectivity

4. Implementing Scalable Medium-Sized Networks

 • Implementing and Troubleshooting VLANs and Trunks
 • Building Redundant Switched Topologies
 • Improving Redundant Switched Topologies with EtherChannel
 • Routing Between VLANs
 • Using a Cisco IOS Network Device as a DHCP Server
 • Understanding Layer 3 Redundancy
 • Implementing RIPv2

5. Introducing IPv6

 • Introducing Basic IPv6
 • Understanding IPv6 Operation
 • Configuring IPv6 Static Routes

6. Troubleshooting Basic Connectivity

 • Troubleshooting IPv4 Network Connectivity
 • Troubleshooting IPv6 Network Connectivity

7. Implementing Network Device Security

 • Securing Administrative Access
 • Implementing Device Hardening
 • Implementing Advance Security

8. Implementing an EIGRP-Based Solution

 • Implementing EIGRP
 • Implementing EIGRP for IPv6

9. Summary Challenge

 • Troubleshooting a Medium-Sized Network
 • Troubleshooting Scalable Medium-Sized Network

10. Implementing a Scalable OSPF-Based Solution

 • Understanding OSPF
 • Multiarea OSPF IPv4 Implementation
 • Implementing OSPFv3 for IPv6
 • Troubleshooting Multiarea OSPF

11. Implementing Wide-Area Networks

 • Understanding WAN Technologies
 • Understanding Point-to-Point Protocols
 • Configuring GRE Tunnels
 • Configuring Single-Homed EBGP

12. Network Device Management

 • Implementing Basic Network Device Management
 • Evolution of Intelligent Networks
 • Introducing QoS
 • Managing Cisco Devices
 • Licensing

13. Summary Challenge

 • Troubleshooting Scalable Multiarea Network
 • Implementing and Troubleshooting Scalable Multiarea Network

 

 • Microsoft MCSA 2016

(70-740)Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016

Install Windows Servers in host and compute environments
Implement storage solutions
Implement Hyper-V
Implement Windows containers
Implement high availability
Maintain and monitor server environments

(70-741)Networking with Windows Server 2016Implement Domain Name System (DNS)
Implement DHCP

Implement network connectivity and remote access solutions

Implement core and distributed network solutions

Implement an advanced network infrastructure

Implement WSUS

Implement DFS

Implement WDS

(70-742)Identity with Windows Server 2016
       (Install and configure Active Directory Domain Services (AD DS
       Manage and maintain AD DS
       Create and manage Group Policy

Implement Tree And Child Domain

Implement Forest Trust

 • MTCNA :
 • About  MikroTik
 • First time accessing the router
 • Router OS command line interface (CLI)
 • Router OS CLI principles
 • Initial configuration (Internet access)
 • Upgrading Router OS
 • Router identity
 • Manage Router OS logins
 • Manage Router OS services
 • Managing configuration backups
 • Resetting a Router OS device
 • Reinstalling a Router OS device (Netinstall)
 • Router OS license levels
 • Sources of additional information
 • DHCP server and client
 • Address Resolution Protocol (ARP)
 • Bridging overview
 • Bridge wireless networks
 • Routing overview
 • Static routing
 • 802.11a/b/g/n/ac Concepts
 • Setup a simple wireless link
 • Wireless Security and Encryption
 • Monitoring Tools
 • Firewall principles
 • Firewall Filter in action
 • Basic Address-List
 • Source NAT
 • Destination NAT

 

 • HP Servers:
 • آشنایی با انواع مدل های سرور
 • آشنایی با کلیه قطعات سرور
 • کانفیگ محیط iLO
 • کانفیگ محیط SSA جهت Raid بندی
 • آشنایی با محیط Intelligent Provisioning
 • نحوه پیکربندی و خرید سرور HP

 

 • Virtualization
 • Virtualized Data Center
 • Creating Virtual Machines
 • VMware vCenter Server
 • Configuring and Managing Virtual. Networks
 • Configuring and Managing Virtual Storage.
 • Virtual Machine Management
 • Access and Authentication Control
 • Resource Management and Monitoring
 • vMotion and Migration

 

 • Storage+ :
 • Evaluate storage architectures and key data center elements in classic, virtualized environments
 • Explain physical and logical components of a storage infrastructure including storage subsystems, RAID, and intelligent storage systems.
 • Describe storage networking technologies such as FC SAN, IP SAN, FCoE, NAS, and object-based and unified storage
 • Articulate business continuity solutions—backup and replication, plus archive for managing fixed content

 

 • Kerio Control :
 • Using Dashboard in Kerio Control
 • Configuring the Kerio Control web interface
 • Configuring network interfaces
 • Configuring L2TP tunnel
 • Configuring VLANs
 • Changing MAC addresses of network interfaces
 • Configuring Kerio VPN server
 • Configuring Kerio VPN tunnel
 • Configuring traffic rules
 • Configuring IP address translation
 • Configuring traffic rules – exclusions
 • Troubleshooting traffic rules
 • Configuring policy routing
 • Configuring bandwidth management
 • Configuring the Content Filter
 • Filtering web content by word occurrence
 • Using Kerio Control Web Filter
 • Using DHCP module
 • Using the DNS module
 • Configuring a routing table
 • Configuring statistics and reports
 • Configuring system settings date, time, time zone and server name
 • Saving configuration to FTP server
 • Managing user accounts
 • Setting access rights in Kerio Control
 • Connecting Kerio Control to directory service
 • User authentication
 • Creating user groups in Kerio Control
 • Configuring IP address groups
 • Creating time ranges in Kerio Control
 • Configuring URL groups
 • Monitoring active hosts
 • Monitoring VPN clients
 • Monitoring alert messages
 • Monitoring user statistics

 

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت
1 شناور 20 الی 24 هفته 27 بهمن 1401 6,800,000 تومان عادی پنج شنبه ها(ساعت 9-13)