پکیج تخصصی تربیت کارشناس خبره شبکه

دوره ها
image description
پکیج تخصصی تربیت کارشناس خبره شبکه
دوره تربیت کارشناس خبره شبکه دوره ای جامع مشتمل بر چند کورس تخصصی در زمینه مهندسی شبکه می باشد که بر اساس نیاز روز بازار کار شبکه های کامپیوتری طراحی شده است. با اینکه محتوای دوره شامل چند کورس ...

معرفی دوره

دوره تربیت کارشناس خبره شبکه

دوره ای جامع مشتمل بر چند کورس تخصصی در زمینه مهندسی شبکه می باشد که بر اساس نیاز روز بازار کار شبکه های کامپیوتری طراحی شده است.

با اینکه محتوای دوره شامل چند کورس تخصصی می باشد اما مهم ترین مزیت در نحوه بر گزاری این دوره یکپارچه بودن مطالب دوره می باشد. به این معنی که کل مطالب دوره توسط یک استاد و به صورت ترکیبی ارائه می شود.

علت برگزاری دوره به شکل ترکیبی ایجاد فضایی شبیه به بازار کار شبکه برای دانشجویان می باشد.

در واقع اساتید دوره با ترکیب سرفصل های  دوره سناریو هایی واقعی را برای دانشجویان طراحی می کنند و تجربه کار با این سناریو ها که عینا در بازار کار شبکه وجود دارند را در دانشجویان تقویت می نمایند.

روال ارائه دوره اساسا عملی و سناریو محور می باشد.  و پس از تدریس مطالب توسط مدرس دوره ،نوبت به دانشجویان می رسد تا با تجهیزات واقعی کار کرده و به صورت عملی با نحوه کار تجهیزات آشنا شوند.

یکی دیگر از نقاط  قوت دوره صرف هزینه و زمان کمتر می باشد ، چرا که با ترکیب کردن سر فصل های دوره بخش زیادی از سرفصل های تکراری مربوط به کورس های مختلف  دوره حذف می شود که این امر باعث می شود از نظر زمانی وقت کمتری برای ارائه مطالب دوره لازم باشد.

اهداف

افراد پس از گذراندن این دوره مهارت انجام کار در سمت شغلی مرتبط با دوره را داشته و با دانش کاربردی و کافی برای آینده ای مطمئن وارد بازار کار خواهند شد.

پیش نیاز

آشنایی ابتدایی با کامپیوتر

سرفصل ها

Network +

Microsoft (MCSA 2016)

VirtualizationVMware VCP

Cisco (CCNA Enterprise)

Mikrotik (MTCNA)

HP Server

Internet Accounting (Kerio Control)

 CCNA Enterprise:

1.0 Network fundamental

1.1 Explain the role and function of network components

 • 1.1.a Routers
 • 1.1.b L2 and L3 switches
 • 1.1.c Next-generation firewalls and IPS
 • 1.1.d Access points
 • 1.1.e Controllers (Cisco DNA Center and WLC)
 • 1.1.f Endpoints
 • 1.1.g Servers

1.2 Describe characteristics of network topology architectures

 • 1.2.a 2 tier
 • 1.2.b 3 tier
 • 1.2.c Spine-leaf
 • 1.2.d WAN
 • 1.2.e Small office/home office (SOHO)
 • 1.2.f On-premises and cloud

1.3 Compare physical interface and cabling types

 • 1.3.a Single-mode fiber, multimode fiber, copper
 • 1.3.b Connections (Ethernet shared media and point-to-point)
 • 1.3.c Concepts of PoE

1.4 Identify interface and cable issues (collisions, errors, mismatch duplex, and/or speed)

1.5 Compare TCP to UDP

1.6 Configure and verify IPv4 addressing and subnetting

1.7 Describe the need for private IPv4 addressing

1.8 Configure and verify IPv6 addressing and prefix

1.9 Compare IPv6 address types

 • 1.9.a Global unicast
 • 1.9.b Unique local
 • 1.9.c Link local
 • 1.9.d Anycast
 • 1.9.e Multicast
 • 1.9.f Modified EUI 64

1.10 Verify IP parameters for Client OS (Windows, Mac OS, Linux)

1.11 Describe wireless principles

 • 1.11.a Nonoverlapping Wi-Fi channels
 • 1.11.b SSID
 • 1.11.c RF
 • 1.11.d Encryption

1.12 Explain virtualization fundamentals (virtual machines)

1.13 Describe switching concepts

 • 1.13.a MAC learning and aging
 • 1.13.b Frame switching
 • 1.13.c Frame flooding
 • 1.13.d MAC address table 

2.0 Netwotk Access 

 • 2.1.a Access ports (data and voice)
 • 2.1.b Default VLAN
 • 2.1.c Connectivity

2.2 Configure and verify interswitch connectivity

 • 2.2.a Trunk ports
 • 2.2.b 802.1Q
 • 2.2.c Native VLAN

2.3 Configure and verify Layer 2 discovery protocols (Cisco Discovery Protocol and LLDP)

2.4 Configure and verify (Layer 2/Layer 3) EtherChannel (LACP)

2.5 Describe the need for and basic operations of Rapid PVST+ Spanning Tree Protocol and identify basic operations

 • 2.5.a Root port, root bridge (primary/secondary), and other port names
 • 2.5.b Port states (forwarding/blocking)
 • 2.5.c PortFast benefits

2.6 Compare Cisco Wireless Architectures and AP modes

2.7 Describe physical infrastructure connections of WLAN components (AP,WLC, access/trunk ports, and LAG)

2.8 Describe AP and WLC management access connections (Telnet, SSH, HTTP,HTTPS, console, and TACACS+/RADIUS)

2.9 Configure the components of a wireless LAN access for client  connectivity using GUI only such as WLAN creation, security settings, QoS profiles, and advanced WLAN settings 

3.0 IPConnectivity

3.1 Interpret the components of routing table

 • 3.1.a Routing protocol code
 • 3.1.b Prefix
 • 3.1.c Network mask
 • 3.1.d Next hop
 • 3.1.e Administrative distance
 • 3.1.f Metric
 • 3.1.g Gateway of last resort

3.2 Determine how a router makes a forwarding decision by default

 • 3.2.a Longest match
 • 3.2.b Administrative distance
 • 3.2.c Routing protocol metric

3.3 Configure and verify IPv4 and IPv6 static routing

 • 3.3.a Default route
 • 3.3.b Network route
 • 3.3.c Host route
 • 3.3.d Floating static

3.4 Configure and verify single area OSPFv2

 • 3.4.a Neighbor adjacencies
 • 3.4.b Point-to-point
 • 3.4.c Broadcast (DR/BDR selection)
 • 3.4.d Router ID

3.5 Describe the purpose of first hop redundancy protocol

4.0 IP Services

4.1 Configure and verify inside source NAT using static and pools

4.2 Configure and verify NTP operating in a client and server mode

4.3 Explain the role of DHCP and DNS within the network

4.4 Explain the function of SNMP in network operations

4.5 Describe the use of syslog features including facilities and levels

4.6 Configure and verify DHCP client and relay

4.7 Explain the forwarding per-hop behavior (PHB) for QoS such as classification, marking, queuing, congestion, policing, shaping

4.8 Configure network devices for remote access using SSH

4.9 Describe the capabilities and function of TFTP/FTP in the network

Security Fundamental

5.1 Define key security concepts (threats, vulnerabilities, exploits, and mitigation techniques)

5.2 Describe security program elements (user awareness, training, and physical access control)

5.3 Configure device access control using local passwords

5.4 Describe security password policies elements, such as management, complexity, and password alternatives (multifactor authentication, certificates, and biometrics)

5.5. Describe remote access and site-to-site VPNs

5.6 Configure and verify access control lists

5.7 Configure Layer 2 security features (DHCP snooping, dynamic ARP inspection, and port security)

5.8 Differentiate authentication, authorization, and accounting concepts

5.9 Describe wireless security protocols (WPA, WPA2, and WPA3)

5.10 Configure WLAN using WPA2 PSK using the GUI

6.0 Automation and Programmability

6.1 Explain how automation impacts network management

6.2 Compare traditional networks with controller-based networking

6.3 Describe controller-based and software defined architectures (overlay, underlay, and fabric)

 • 6.3.a Separation of control plane and data plane
 • 6.3.b North-bound and south-bound APIs

6.4 Compare traditional campus device management with Cisco DNA Center enabled device management

6.5 Describe characteristics of REST-based APIs (CRUD, HTTP verbs, and data encoding)

6.6 Recognize the capabilities of configuration management mechanisms Puppet, Chef, and Ansible

6.7 Interpret JSON encoded data

 

Microsoft MCSA 2016

 (70-740)Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016

Install Windows Servers in host and compute environments
Implement storage solutions
Implement Hyper-V
Implement Windows containers
Implement high availability
Maintain and monitor server environments

 

(70-741)Networking with Windows Server 2016

 

Implement Domain Name System (DNS)
Implement DHCP
Implement IP Address Management (IPAM)
Implement network connectivity and remote access solutions
Implement core and distributed network solutions
Implement an advanced network infrastructure

 

(70-742)Identity with Windows Server 2016


(Install and configure Active Directory Domain Services (AD DS
Manage and maintain AD DS
Create and manage Group Policy
(Implement Active Directory Certificate Services (AD CS
Implement identity federation and access solutions

سرفصل MTCNA :

About  MikroTik

First time accessing the router

Router OS command line interface (CLI)

Router OS CLI principles

Initial configuration (Internet access)

Upgrading Router OS

Router identity

Manage Router OS logins

Manage Router OS services

Managing configuration backups

Resetting a Router OS device

Reinstalling a Router OS device (Netinstall)

Router OS license levels

Sources of additional information

DHCP server and client

Address Resolution Protocol (ARP)

Bridging overview

Bridge wireless networks

Routing overview

Static routing

802.11a/b/g/n/ac Concepts

Setup a simple wireless link

Wireless Security and Encryption

Monitoring Tools

Firewall principles

Firewall Filter in action

Basic Address-List

Source NAT

Destination NAT

 

HP Servers:

آشنایی با انواع مدل های سرور

آشنایی با کلیه قطعات سرور

کانفیگ محیط iLO

کانفیگ محیط SSA جهت Raid بندی

آشنایی با محیط Intelligent Provisioning

نحوه پیکربندی و خرید سرور HP

 •  

 •  Virtualization

 • Virtualized Data Cente

Creating Virtual Machines

VMware vCenter Server

Configuring and Managing Virtual. Networks

Configuring and Managing Virtual Storage.

Virtual Machine Management

Access and Authentication Control

Resource Management and Monitoring

 

 

 Storage :

Evaluate storage architectures and key data center elements in classic, virtualized environments

Explain physical and logical components of a storage infrastructure including storage subsystems, RAID, and intelligent storage systems.

Describe storage networking technologies such as FC SAN, IP SAN, FCoE, NAS, and object-based and unified storage

Articulate business continuity solutions—backup and replication, plus archive for managing fixed content

 

 

Kerio Control :

 • Using Dashboard in Kerio Control
 • Configuring the Kerio Control web interface
 • Configuring network interfaces
 • Configuring L2TP tunnel
 • Configuring VLANs
 • Changing MAC addresses of network interfaces
 • Configuring Kerio VPN server
 • Configuring Kerio VPN tunnel
 • Configuring traffic rules
 • Configuring IP address translation
 • Configuring traffic rules – exclusions
 • Troubleshooting traffic rules
 • Configuring policy routing
 • Configuring bandwidth management
 • Configuring the Content Filter
 •  
 • Configuring HTTP cache
 • Filtering web content by word occurrence
 • Using Kerio Control Web Filter
 • Using DHCP module
 • Using the DNS module
 • Configuring a routing table
 • Configuring statistics and reports
 • Configuring system settings date, time, time zone and server name
 • Saving configuration to FTP server
 • Managing user accounts
 • Setting access rights in Kerio Control
 • Connecting Kerio Control to directory service
 • User authentication
 • Using RADIUS server in Kerio Control
 • Creating user groups in Kerio Control
 • Configuring IP address groups
 • Creating time ranges in Kerio Control
 • Configuring URL groups
 • Monitoring active hosts
 • Monitoring VPN clients
 • Monitoring alert messages
 • Monitoring user statistics

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت
1 شناور 20 الی 24 هفته 13 مهر 1401 6,800,000 تومان عادی چهار شنبه ها(ساعت 20-16)