دوره ها
image description
Firewall ASA
فایروال های Cisco ASA برای پشتیبانی سیستمهای شبکه در برابر تجاوزها و تهدیدهای ایمنی ، استفاده می شوند. این دوره با تمرکز نصب ، ترکیب بندی و عیب یابی این دستگاه ها برگزار شده و از دیگر سرفصل های این ...

معرفی دوره

فایروال های Cisco ASA برای پشتیبانی سیستمهای شبکه در برابر تجاوزها و تهدیدهای ایمنی ، استفاده می شوند.

این دوره با تمرکز نصب ، ترکیب بندی و عیب یابی این دستگاه ها برگزار شده و از دیگر سرفصل های این بخش می توان به Access Rules ، NAT ، Layer 7 inspection و ... اشاره نمود.

اهداف

  • آشنایی با مباحث حرفه امنیتی شبکه
  • آشنایی با ASA Firewall
  • آشنایی و پیاده سازی قابلیت های امنیتی ASA Firewall

پیش نیاز

+Network 

CCNA Security

سرفصل ها

Deploying Cisco ASA Firewall Solutions (FIREWALL)

  • Implementation of Basic Connectivity and Device Management
  • Deployment of Cisco ASA Adaptive Security Appliance Access Control Features
  • Deployment of Cisco ASA Adaptive Security Appliance Network Integration Features
  • Deployment of Cisco ASA Adaptive Security Appliance Visualization and High-Availability Features
  • Integration of Cisco ASA Adaptive Security Appliance Security Service Modules
  • Appendix A: Configuring Routing on the Cisco ASA Adaptive Security Appliance
  • Appendix B: Lab (Optional): Configuring Dynamic Routing

 

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت