مقالات آموزشی

مقالات
مدیریت MTU در GRE Tunnel

مدیریت MTU در GRE Tunnel

یکی از مشکلاتی که بعد از ایجاد تونل GRE و یا انواع دیگر تونل ها مانند نونل IPSec بین دو سایت (در سناریوهای Site-to-Site VPN) و یا بین کاربر با سایت (د ...

Tunneling & Encryption

Tunneling & Encryption

تونل زدن و رمزنگاری در شبکه چه کاربردی دارد ؟ با مفهوم VPN آشنا شدید ؟ برای یادآوری توضیحی مختصر بیان می شود. کانکشن VPN برای ایجاد یک ارتباط امن ...