مقالات آموزشی

مقالات
(IOS (Internetwork Operating System

(IOS (Internetwork Operating System

IOS (Internetwork Operating System) سیستم عاملی اختصاصی از شرکت سیسکو می باشد، که برروی تجهیزات مخابراتی این شرکت قرار دارد و از آن برای کنترل روتی ...