سمینار مهندسی شبکه با رویکرد جدید 10 آذر98

اخبار
سمینار مهندسی شبکه با رویکرد جدید 10 آذر98

سمینار مهندسی شبکه با رویکرد جدید 10 آذر98

شرکت مهندسی جوان با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز اقدام به برگزاری سمینار مهندسی شبکه با رویکرد جدید می نماید.

زمان برگزاری : یکشنبه 10 آذر ماه 98

مکان سالن امفی تئاتر دانشکده مهندسی پردیس دانشگاه آزاد شیراز

ساعت برگزاری سمینار 9 الی 12

 حضور برای عموم آزاد می باشد.