دوره جامع امنیت شبکه

دوره ها
image description
دوره جامع امنیت شبکه
با گسترش روز افزون دنیای ارتباطات فضای گسترده ای برای افرادی که اقدام به حمله به سیستم های ارتباطی می کنند باز شده که دفاع در مقابل این نوع حملات نیازمند دانش امنیت شبکه و تست نفوذ می باشد ت ...

معرفی دوره

با گسترش روز افزون دنیای ارتباطات فضای گسترده ای برای افرادی که اقدام به حمله به سیستم های ارتباطی می کنند باز شده که دفاع در مقابل این نوع حملات نیازمند دانش امنیت شبکه و تست نفوذ می باشد تا بتوان به درستی راه های نفوذ به سیستم را شناسایی و محدود کرد. همچنین با استفاده از این دانش می توان به بررسی راه های نفوذ (Penetration Test) بر روی انواع بستر ها مانند شبکه های LAN ،Wireless Application و غیره پرداخت.

اهداف

 • آموزش مهارت های کار با سیستم عامل لینوکس
 • آموزش مهارت های کد نویسی و اسکریپت نویسی در لینوکس و کاربرد های امنیتی آن
 • آشنایی با ابزار های آنالیز و کنترل شبکه
 • آشنایی با ابزارهای تخصصی هک و نفوذ و نحوه جلوگیری از آنها
 • آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون . کاربرد آن در مباحث امنیتی و تست نفوذ پذیری

پیش نیاز

.CCNA R & S

 Microsoft MCSA2016

سرفصل ها

Linux (LPIC1-Exam101 for Debian Base) :

 • System Architecture
 • KALI Linux Installation and Package Management
 • Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard
 • Determine and configure hardware settings
 • GNU and Unix Commands

 

Bash Scripting (Basic) :

 • What is Bash Scripting
 • Variables
 • Input
 • Arithmetic
 • IF Statements
 • Loops
 • Functions
 • Programing Some Useful Scripts

 

Wireshark (Basic) :

 • What is Wireshark
 • Installing Wireshark
 • User Interface
 • Capturing Live Network Data
 • File Input,Output and Printing
 • Display Filter
 • Capture Filter
 • Basic of Tshark and TCPdump

 

CEH v10 with KALI OS :

 • Introduction to Ethical Hacking
 • Footprinting and Reconnaissance
 • Scanning Networks
 • Enumeration
 • Vulnerability Analysis
 • System Hacking
 • Malware Threats
 • Sniffing
 • Social Engineering
 • Denial of Service
 • Session Hijacking
 • Evading IDS, Firewalls and Honeypots
 • Hacking Web Servers
 • Hacking Web Applications
 • SQL Injection
 • Hacking Wireless Networks
 • Hacking Mobile Platforms
 • IoT Hacking
 • Cloud Computing
 • Cryptography

 

Python for Penetration Testing (Basic) :

 • Data Types, Variables
 • Operators and Expression
 • Decision Making
 • Loops
 • Data Structures
 • Using Modules
 • The Socket and its Methods
 • Network Scanner
 • Packet Sniffing
 • Packet Injectors
 • ARP Spoofing
 • DoS and DDoS Attack
 • Web Application Security

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت
1 140 ساعت 5 تير 1400 4,200,000 تومان عادی شنبه ها (16-21)