دوره ها
image description
MCSA 2016
Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) گواهينامه مديريت سيستمهای مايکروسافت MCSA،مهر تأييديست بر اين امـر که دارنده آن دارای توانائی مديریت کليه شبکه ها و محيطهای شبکه مبتنی بر ...

معرفی دوره

Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

گواهينامه مديريت سيستمهای مايکروسافت MCSA،مهر تأييديست بر اين امـر که دارنده آن دارای توانائی مديریت کليه شبکه ها و محيطهای شبکه مبتنی بر ويندوزهای مايکروسافت را دارا می باشد. مدرک MCSA که از اکتبر سال 2001 ارائه شده است يكي از  پرطرفدارترين مدارک مايکروسافت مي باشد . 

برای بدست آوردن این مدرک، داوطلب میبایست در سه آزمون زیر موفقیت کسب نماید.

 (70-740)Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016

(70-741)Networking with Windows Server 2016

(70-742)Identity with Windows Server 2016

اهداف

این مدرک مهارتهای بنیادین فنی مورد نیاز جهت دستیابی به یک جایگاه شغلی معتبر در حوزه فناوری اطلاعات را به فرد منتقل می سازد.   

MCSA   افق های شغلی متعددی را روشن نموده و پیشنیاز دستیابی به مدرک  MCSE می باشد.

پیش نیاز

  +Network 

سرفصل ها

 

 (70-740)Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016

 

Install Windows Servers in host and compute environments
Implement storage solutions
Implement Hyper-V
Implement Windows containers
Implement high availability
Maintain and monitor server environments

 

(70-741)Networking with Windows Server 2016

 

(Implement Domain Name System (DNS
Implement DHCP
(Implement IP Address Management (IPAM
Implement network connectivity and remote access solutions
Implement core and distributed network solutions
Implement an advanced network infrastructure

 

(70-742)Identity with Windows Server 2016


(Install and configure Active Directory Domain Services (AD DS
Manage and maintain AD DS
Create and manage Group Policy
(Implement Active Directory Certificate Services (AD CS
Implement identity federation and access solutions

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت