هک و امنیت CEH V10 (هکر قانون مند)

دوره ها
image description
هک و امنیت CEH V10 (هکر قانون مند)
دوره بين المللی CEH   توسط شرکت EC-Council   ارائه شده و هدف از برگزاری آن، آشنايی متخصصان امنيتی با روشها، تکنيکها و ابزارهای مورد استفاده نفوذگران مي باش ...

معرفی دوره

دوره بين المللی CEH   توسط شرکت EC-Council   ارائه شده و هدف از برگزاری آن، آشنايی متخصصان امنيتی با روشها، تکنيکها و ابزارهای مورد استفاده نفوذگران مي باشد. ارائه دهندگان اين دوره بر اين باورند که برای مبارزه با نفوذ گران بايد با روشها وابزارهای مورد استفاده آنها آشنا بود و از طرز تفکر نفوذگران آگاه بود. با اين ديدگاه، يک کارشناس امنيتی ميتواند شبکه مورد نظر خود را همانند يک نفوذگر، تست، عيب يابی و ايمن تر نمايد. گواهينامه CEH  مورد تائيد بسياری از سازمانها، از جمله Cisco, Microsoft , FBI , Worldcom , CheckPoint , American Express , Citibank, Bell , Sony، ... مي باشد. دانشجويان در پايان دوره بايد بتوانند انواع حملات و ابزارهای حمله را شناخته و  راه های نفوذ به شبکه و سيستم های کامپيوتری را شناسايی و مسدود نمايند.

اهداف

دوره CEH بر روی تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های هک از دیدگاه حمله تکیه می‌کند. در این دوره ، دانشجویان با چک لیست‌های امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی سیستم‌های امنیتی موجود را کسب می‌نمایند و قادر به شناسایی آسیب پذیری‌های سیستم و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تست‌های نفوذ هستند. همچنین با استفاده از حمله به سیستم‌ها، روش‌های دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این دوره براساس استانداردهای شرکت Ec-Council که براساس سرفصل های آخر دوره CEH یعنی ورژن 10 می باشد.

پیش نیاز

داشتن مهارت و دانش  در زمینه شبکه های کامپیوتری

سرفصل ها

1:  Introduction to Ethical Hacking
2:  Foot printing and Reconnaissance
3:  Scanning Networks
4:  Enumeration
5: Vulnerability Analysis
6:  System Hacking
7:  Malware Threats
8:  Evading IDS, Firewalls and Honeypots
9:  Sniffing
10:  Social Engineering
11:  Denial of Service
12:  Session Hijacking
13:  Hacking Web servers
14:  Hacking Web Applications
15:  SQL Injection
16:  Hacking Wireless Networks
17:  Hacking Mobile Platforms
18: IoT Hacking
19:  Cloud Computing
20:  Cryptography

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت
1 50 31 شهريور 1398 960,000 تومان عادی یکشنبه ها17 الی 21